UWAGA!

Szanowni Pacjenci, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane koronawirusem, zgodnie z zarządzeniem Krajowego Konsultanta w dziedzinie medycyny rodzinnej od 9.03.2020 r. zmianie ulegają zasady udzielania porad medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. W trosce o naszych pacjentów środki bezpieczeństwa zostały wprowadzone także dla osób korzystających z konsultacji lekarzy.

1. Przed wizytą u lekarza koniecznie skontaktuj się z przychodnią telefonicznie – tel. 32 363 23 39

2. Każdemu pacjentowi, również bez infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza, najpierw zostanie udzielona porada telefoniczna.

3. Tylko w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne, pacjent zostanie umówiony na wizytę lekarską na konkretną godzinę.

4. Lekarz udzielający teleporady na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia recepty i zwolnienia lekarskiego.

5. Do odwołania zostaje wstrzymane pobieranie materiału do badań laboratoryjnych (krew, mocz, kał, wymaz).

UWAGA!

Szanowni Państwo!

z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane koronawirusem, zmianie ulegają zasady wydawania i przyjmowania wniosków do Zakładu.

Prosimy o pobieranie wniosków z naszej strony internetowej :

www.sosnowiec-medico.pol.pl

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod nr telefonu: 32 363 23 33, 32 7295295.

 

Wypełnione wnioski prosimy o przesyłanie droga pocztową.

ZPO Medico

ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a także prowadzi edukację zdrowotną tych osób i członków ich rodzin.

więcej informacji

POZ Medico

PORADNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ udziela w warunkach ambulatoryjnych świadczeń ukierunkowanych na profilaktykę, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności oraz usprawnianie i pielęgnację pacjenta w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które są wykonywane przez uprawnionych lekarzy, pielęgniarki zatrudnionych w Zespole Medico

Czytaj wiecej

PDO Medico

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ (RTG, Mammografia) świadczy usługi dla wszystkich oddziałów ZPO, poradni specjalistycznych oraz innych zakontraktowanych niepublicznych jednostek służby zdrowia.

Czytaj wiecej

PR Medico

PRACOWNIA REHABILITACJI

Zapraszamy do Gabinetu Fizjoterapii. Gwarancją doboru właściwej formy terapii i jej skuteczności jest nasz doświadczony zespół. Ciągle pogłębiamy wiedzę intelektualną naszych terapeutów przez uczestnictwo w szkoleniach i sympozjach medycznych z zakresu rehabilitacji.

Czytaj wiecej

ZPO ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Celem Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego zapewnienie okresowej intensywnej opieki pielęgniarskiej:

  • rekonwalescentom, umożliwiającej im powrót do środowiska zamieszkania i w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie,
  • osobom przewlekle chorym, które ze względu na stan zdrowia wymagają stacjonarnej pielęgnacji i opieki.

Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej

Aktywny Sosnowiec! Rehabilitacja dla osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego.

Cel projektu: zwiększenie dostępności i zapewnienie kompleksowości usług rehabilitacyjnych i edukacyjnych świadczonych w formie ambulatoryjnej dla 560 pacjentów z woj. śląskiego tj. 280 kobiet w wieku od 50 do 59 lat oraz 280 mężczyzn w wieku od 50 do 64 lat z rozpoznaną chorobą przewlekłą układu kostno-stawowego lub mięśniowego (tj. wg ICD-10 M15-M19, M47, M50, M51, M54) aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia oraz wzrost kwalifikacji 9 osób kadry medycznej z woj. śląskiego z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji ww. jednostek chorobowych realizowanych zgodnie z zakresem Regionalnego programu rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022 do grudnia 2022 r. Cel projektu poprzez zidentyfikowaną niską dostępność kompleksowych usług rehabilitacyjnych dla osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego przyczyni się do zwiększenia odsetka pacjentów uzyskujących świadczenia medyczne.
Dofinansowanie z UE: 845.121,42 zł