• RTG 32 363 23 30 - - - POZ 32 363 23 39 - - - ZPO 32 729 52 95
 • medico@medico.pol.pl

  Historia tego miejsca

  Dla wielu, szczególnie starszych mieszkańców Sosnowca szpital przy obecnej ulicy Odrodzenia 9 to „szpital na Konrada”. Przed I wojną światową powstał najstarszy budynek. Przy ulicy Konrada funkcjonowała ochronka i szpital gminy wyznaniowej żydowskiej. W latach 1918-1920 Żydowska Gmina Wyznaniowa wykupiła sąsiednie budynki i poszerzyła działalność medyczną. Po II wojnie światowej szpital przejęła wojskowa służba zdrowia, a po przejęciu szpitala przez władze miasta rozpoczęły działalność oddziały: chirurgii ogólnej, okulistyczny, ginekologiczno-położniczy oraz pracownia radiologiczna. W styczniu 1965 roku teren z zabudowaniami miasto przekazało kolejowej służbie zdrowia. Szpital Kolejowy w ciągu następnych lat sukcesywnie remontował i zmodernizował budynki. Rozwijały się oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, a także wyodrębniony oddział chirurgii szczękowej, potem medycyny pracy, stopniowo powstawały pracownie: radiologiczna, endoskopowa, ultrasonograficzna i badań czynnościowych.

  W 1965 roku otwarto przy ul. Odrodzenia 9 Pracownię Radiodiagnostyczną w ramach organizowanego Szpitala Kolejowego. Obecna pracownia stanowi kontynuację radiodiagnostyki kolejowej. W minionym okresie wielokrotnie dokonywano wymiany aparatury rentgenowskiej na nowocześniejszą, a także kilkakrotnie przebudowywano pomieszczenia rentgenowskie. Do najistotniejszych zmian należy zaliczyć stworzenie drugiej pracowni diagnostycznej, pracowni mammograficznej oraz drugiej ciemni z automatyczną wywoływarką.

  W 2003 roku  Szpital Kolejowy stał się częścią Szpitala Miejskiego nr 2 im. K. Zahorskiego w Sosnowcu. Obecnie właścicielem nieruchomości jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Barbary w Sosnowcu.

  Od grudnia 2016 roku prowadzimy Pracownie Rehabilitacji

  Od 1 lipca 2005 roku Centrum Profilaktyki, Leczenia i Opieki „Medico” NZOZ sp. z o.o. kontynuuje działalność medyczną w:

  • zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym (początkowo 15, obecnie 65 łóżek)
  • poradni podstawowej opieki zdrowotnej
  • pracowni diagnostyki obrazowej: rtg i mammografia.