• RTG 32 363 23 30 - - - POZ 32 363 23 39 - - - ZPO 32 729 52 95
 • medico@medico.pol.pl

  Polityka Jakości

  Nadrzędnym celem Centrum Profilaktyki Leczenia i Opieki MEDICO NZOZ  Sp. z o.o. w Sosnowcu jest zapewnienie naszym Pacjentom, osobom przewlekle chorym, intensywnej opieki pielęgniarskiej, lekarskiej oraz rehabilitacji.

  Całodobowa opieka pielęgniarska i konsultacje lekarskie oraz kompleksowe działania fizjoterapeutów i terapeutów  zapewniają naszym Pacjentom zaspokojenie potrzeb zdrowotnych.

  Nasze działania prowadzą do ciągłego doskonalenia jakości usług poprzez:

   

   

  • przyjazną i stałą współpracę z PACJENTEM I JEGO RODZINĄ
  • udział w programach profilaktycznych,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych naszego personelu poprzez organizowanie szkoleń oraz podnoszenie świadomości personelu,
  • stałą kontrolę oraz podnoszenie jakości wyników badań diagnostycznych,
  • modernizację infrastruktury,
  • wprowadzanie nowej aparatury i sukcesywne unowocześnianie niezbędnego sprzętu medycznego,
  • dbanie o dobry wizerunek zakładu i promowanie go na zewnątrz,
  • utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015.