• RTG 32 363 23 30 - - - POZ 32 363 23 39 - - - ZPO 32 729 52 95
 • medico@medico.pol.pl

  Pracownia diagnostyki obrazowej

  NZOZ MEDICO Sp. z o.o - Medico Sosnowiec > Pracownia diagnostyki obrazowej

  Pracownia diagnostyki obrazowej jest jednostką prężnie rozwijającą się w oparciu o nowoczesne technologie oraz profesjonalizm, doświadczenie i zaangażowanie naszych lekarzy oraz techników. W naszej pracowni zatrudnionych jest dwóch lekarzy radiologów z dużym doświadczeniem i stażem pracy oraz dwóch techników. Pracownia wyposażona jest w wysokiej jakości sprzęt, który spełnia wszystkie unijne normy z zakresu ochrony radiologicznej. Zdjęcia RTG oraz mammograficzne wykonujemy na wysokiej jakości filmach i odczynnikach. Całość posiadanego sprzętu poddawana jest systematycznie kontroli jakości. Przeprowadzany przez Centralny Ośrodek Koordynujący coroczny audyt kliniczny potwierdza wysoką jakość wykonywanych badań mammograficznych.

   

  Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00. Odbiór wyników w godz. od 12:00 do 14:00. Badania RTG i mammograficzne wykonywane są po wcześniejszym ustaleniu terminu osobiście bądź telefonicznie pod nr (32) 3632330.

   

  Kierownik pracowni: dr Iwona Kroczek – specjalista radiolog

  Badania rentgenowskie wykonywane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza, nawet jeżeli badanie  wykonywane jest odpłatnie (zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia z 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpośredniego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej – Dz. U. z 2013r., poz. 11015 ze zmianami).

  Bezpłatne badania wykonywane są pacjentom:

  • ze skierowaniem z naszej przychodni,
  • ze skierowaniem z przychodni, która ma podpisana umowę z naszą pracownią diagnostyki obrazowej.

  Pozostali pacjenci płacą za badania według aktualnie obowiązującego cennika.

  Wszystkie zdjęcia opisywane są przez lekarza radiologa.

   

  Badania RTG wykonywane w pracowni:

  • układu kostnego (łącznie z badaniami czynnościowymi),
  • zatok przynosowych,
  • klatki piersiowej

  Od 2002r. wykonujemy badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka Piersi,  do wykonania których nie jest potrzebne skierowanie. Program adresowany jest do pań w wieku 50 – 69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonywanej mammografii.

  Dla zespołu lekarskiego badania mammograficzne stanowią kontynuację badań wykonywanych w innych pracowniach od ponad 25 lat. Technicy wykonujący zdjęcia biorą na bieżąco udział w dostępnych szkoleniach z zakresu mammografii skriningowej.

  Dokumentacja mammograficzna oceniana jest niezależnie przez dwóch lekarzy radiologów, a następnie ustala się ostateczny wynik badania. Po przeprowadzonym badaniu pacjentka, aby oszczędzić jej zbędnego stresu, zostaje poinformowania o wstępnym wyniku badania. Wynik opisowy pacjentka otrzymuje do tygodnia.

  Na badanie prosimy o przyjście kilka minut przed umówionym terminem i zabranie ze sobą:

  • wyników z poprzednich mammografii wraz ze zdjęciami,
  • karty ubezpieczenia zdrowotnego NFZ.

   

  Program mammograficzny był realizowany do 29.02.2020 roku. od 1.03.2020r badania mammograficzne wykonywane są komercyjne.