• 32 363 23 33
 • medico@medico.pol.pl

  Aktywny Sosnowiec!Rehabilitacja dla osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego.

  NZOZ MEDICO Sp. z o.o - Medico Sosnowiec > Aktywny Sosnowiec!Rehabilitacja dla osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego.
  Nazwa beneficjenta:  CENTRUM PROFILAKTYKI,LECZENIA I OPIEKI „MEDICO” NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Tytuł projektu: Aktywny Sosnowiec!Rehabilitacja dla osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego.
  Cel projektu: zwiększenie dostępności i zapewnienie kompleksowości usług rehabilitacyjnych i edukacyjnych świadczonych w formie ambulatoryjnej dla 560 pacjentów z woj. śląskiego tj. 280 kobiet w wieku od 50 do 59 lat oraz 280 mężczyzn w wieku od 50 do 64 lat z rozpoznaną chorobą przewlekłą układu kostno-stawowego lub mięśniowego (tj. wg ICD-10 M15-M19, M47, M50, M51, M54) aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia oraz wzrost kwalifikacji 9 osób kadry medycznej z woj. śląskiego z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji ww. jednostek chorobowych realizowanych zgodnie z zakresem Regionalnego programu rehabilitacji osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2019-2022 do grudnia 2022 r. Cel projektu poprzez zidentyfikowaną niską dostępność kompleksowych usług rehabilitacyjnych dla osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego przyczyni się do zwiększenia odsetka pacjentów uzyskujących świadczenia medyczne.
  Dofinansowanie z UE: 845.121,42 zł
  www.mapadoplat.gov.pl